Menu Vsebina
Domov arrow Portal Loška-dolina.NET arrow Vzpostavitev portala
Advertisement
 
Vzpostavitev portala www.loska-dolina.net - pregled

Osrednji projekt oziroma naloga katerego si je zastavilo društvo EN-TRN v letu 2005 in 2006 je izgradna portala www.loska-dolina.net. V zvezi z izdelavo portala so skozi celo leto potekale številne aktivnosti. Samo delo smo nekako razdelili v dva sklopa - tehnična priprava in vsebinska priprava portala.

Priprave na vzpostavitev projekta so se pričele že v začetku leta 2005, ko smo na sestanku društva EN-TRN dne 25.1.2005, zasnovali koncept dela oz. poteka projekta. V skladu s projektno dokumentacijo so bile določene projektne skupine ter imenovani posamezni nosilci nalog.

Srečali smo se z zahtevno nalogo tako na vsebinskem kot tehničnem področju. V prvi fazi je bilo vsekakor potrebno narediti sledeče:

 • - določiti ime portala
 • - definirati koncept
 • - opredeliti vsebine
 • - izbrati tehnična orodja za izgradnjo portala
 • - zakup domene in prostora na gostujočem strežniku
 • - postavitev razvojnega okolja in komunikacij med razvijalci portala

V nadaljevanju smo se osredotočili na spoznavanje razvojnih orodij, zbiranje vsebin in seveda na samo izdelavo. Predvsem pri zbiranju gradiva in foto materiala smo na samem začetku naleteli na zelo zahtevno nalogo. Vendar smo kasneje s pomočjo posameznikov, ki so nam bili pripravljeni prisluhniti in kateri so verjeli v pravilnost našega dela, prebrodili tudi to težavo. Po uspešni rešitvi vseh začetnih težav je zagledal luš sveta prvi precej okrnjen prototip portala, ki je služil predvsem vsem sodelujočim za samo razjasnitev izhodišč, poenotenje in razumevanje nadaljnega dela in razvoja. Aktivnosti druge faze lahko strnemo v naslednji sklop:  

 • - izobraževanje tehničnega dela projektne skupine in spoznavanje razvojnih orodij
 • - zbiranje vsebin
 • - zbiranje foto gradiva
 • - izdelava prototipa
 • - dopolnitev in izbor forme
 • - izdelava in nadgradnja
 • - sprotno testiranje

Osrednja naloga zadnje oz. tretje faze pa je bila izoblikovanje grafične podobe portala in iskanje oz. predstavitev portala vsem zainetersiranim subjektom in društvom. V tej zaključni fazi je bilo potrebno vseskozi spremljati zahteve "naročnikov" dopolnjevati in izpopolnjevati vsebino, podobo in koncept portala. V tem obdobju smo se srečevali z  zelo različnimi odzivi tako posameznikov kot društev. "Projektna" skupina se je vseskozi zavedala svoje izhodiščne naloge in zvesto sledila smernicam, ki so bile zastavljene na samem začetku. 

 • - izdelava grafične podobe
 • - predstavitve portala posameznikom in društvom
 • - dopolnjevanje in izpopolnjevanje   

V zaključnem delu našega projekta pa želimo portal www.loska-dolina.net uspešno zaključiti, predstaviti kar najširšemu krogu ljudi in gospodarskih subjektom na območju občine Loška dolina ter mu dodeliti vidno mesto v našem vsakdanjem življenju. 

  

Tehnični del ekipe na "usposabljanju" v prostorih Kovinoplastike Lož.

slika1-kpl.jpg

slika2-kpl.jpg

slika3-kpl.jpg 

 

 

 

 

Vsebina in grafika sta bili trd oreh...

vsebina1.jpg

vsebina2.jpg

 

 

 

 

 

 

slika3-rm.jpg

slika1-rm.jpg

 

 

 

 

 

 

slika2-rm.jpg

 
Inspired by made your web.com