Menu Vsebina
Domov arrow O Loški dolini arrow Novice-članki arrow Predavanje - Ali je narava v Sloveniji nekaj posebnega ?
Advertisement
 
Predavanje - Ali je narava v Sloveniji nekaj posebnega ?

ZmagoSlevcPredavanje gornika Zmaga Slevca

Na predavanju, ki bo v soboto, 25. februarja 2012, ob 19. uri, v Caffe baru "Škrjanc" v Prezidu (Hrvaška)

bomo skupaj z njim lahko podoživljali vzpone na Grintovec, Mont Blanc, Dachstein, Triglav (po Slovenski smeri in čez dolino Kot). 


 

Zmago Slevc, prihaja iz obmejnega Prezida, se je povzpel kar na pet štiritisočakov: Mont Blanc (4810 m), Piramide Vincent (4215 m), Balmenhoren (4167 m), Džabal Tubkal (4165 m), Grand Paradiso (4061 m), stal pa je tudi na tritisočakih kot so Grossglockner (3798 m), Tofana Di Dentro (3238 m) in Tofana Di Mezzo (3244 m). O vzponu na Mont Blanc je imel predavanje v okviru Športnega društva Planjava Babno Polje, katerega član je. Zmago pa je tudi član našega Zavoda. Tokrat pa bo Zmago Slevc predaval v rodnem Prezidu in predstavil svoje gorniške poti v letu 2011, zagotovo pa nam bo razkril, kam ga bo pot vodila v letu 2012.  

 


 

logo_sd_planjava.jpg

Športno društvo Planjava Babno Polje Vas vljudno vabi na sobotno predavanje

Peter Skoberne – ali je narava v sloveniji nekaj posebnega?

18. februarja 2012, ob 18. uri na turistični kmetiji Pri kovačiji v Babnem Polju.

 

 Dr. Peter Skoberne bo poskušal prepričati tiste prepričane in one manj gotove, da je narava v Sloveniji res nekaj posebnega zaradi pestrosti (biotske raznovrstnosti) na majhnem prostoru. Imamo velike razlike v reliefu in podnebju, saj se ponašamo s štirimi biogeografskimi regijami. Živimo praktično v gozdu, pohvalimo pa se lahko tudi z okoli 10.000 podzemnimi jamami in izrazi v zvezi s Krasom, ki so svetovno znani (polje, dolina, ponor). Nekaj svojskega so tudi cerkve in cerkvice, pred šestimi leti so jih našteli 2.643. Prav je, da se zavedamo naše povezanosti z naravo, v kateri sicer puščamo sledi, ne smemo pa je rušiti. Pri varstvu narave tehtamo med jezikom narave in jeziki prava, načrtovanja in ekonomije.

Peter Skoberne

Peter Skoberne se je rodil 9. decembra 1954 v Ljubljani. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Celju in se leta 1973 vpisal na študij biologije na ljubljansko Univerzo in ga uspešno zaključil leta 1978. Istega leta se je zaposlil na Zavodu Republike Slovenije za spomeniško varstvo, po odsluženi vojaški obveznosti (1979) in pripravništvu opravil leta 1980 strokovni izpit. Od tedaj deluje na področju varstva narave. Po vrsti reorganizacij ustanov na tem področju je sedaj zaposlen kot podsekretar na Ministrstvu za okolje in prostor. Dejaven je na področju ohranjanja rastlinskih vrst, zgodovine varstva narave, metod varstva, Nature 2000 ter mednarodnem sodelovanju. Leta 2001 je opravil doktorat znanosti, od leta 2006 pa je docent za področje varstva narave in okolja in predava na Biotehniški fakulteti. Leta 1976 je prejel študentsko Prešernovo nagrado, leta 1989 pa mu je Prirodoslovno društvo Slovenije podelilo priznanje Angele Piskernik za publicistično dejavnost na področju varstva narave. Leta 2004 je bil posvečen v stalnega diakona in je nameščen v župniji Marijinega Oznanjenja v Ljubljani. Veliko pozornosti posveča publicistični dejavnosti, ob strokovnih delih je objavil mnogo poljudnoznanstvenih prispevkov v različnih revijah, predvsem v Sloveniji (Naša družina, Gea, Rodna gruda, Proteus), nekaj pa tudi v tujini. Ima urejen fotografski arhiv z okoli 70.000 posnetki o Sloveniji in njenih naravnih znamenitostih in rastlinah. Iz tega arhiva črpa za objave in številna predavanja, bodisi o popularizaciji ideje varstva narave v Sloveniji, različnih predstavitvah Slovenije doma in v tujini. Odmevnejša dela: Sto naravnim znamenitosti Slovenije (Prešernova družba, 1988), Zavarovane rastline (več izdaj, nemški in angleški prevod), Triglavski narodni park (Cankarjeva založba, 1989, prevod v angleščino 1991), Naravne znamenitosti Slovenije (soavtorstvo z Vladimirom Habjanom, Sidarta, 2001), Ljubljanica (Mladinska knjiga, 2004).

(Vir: www.kam.si)

 
Inspired by made your web.com