Menu Vsebina
Advertisement
 
MATEVŽ HACE

hacem.jpgMATEVŽ HACE (1910–1979) je bil rojen 4. julija 1910 kot Mežnarjev Matevž iz Podcerkve, umrl pa je 1. 3. 1979 kot revolucionar, legendarni partizanski komisar in ljudski pisatelj z obširnim opusom.
Bil je cerkovnikov sin, ki se je najprej preživljal kot gozdarski in žagarski delavec v domačih krajih in v Franciji. Po vojni je bil med drugim predsednik sindikata, pomočnik ministra za gozdove, pomočnik direktorja Kmečke založbe in predsednik Gasilske zveze Slovenije. Proti koncu življenja je bival in kmetoval v Podcerkvi. Pokopan je, tako kot Marička Žnidaršič, Lojze Perko in Franci Strle pri sv. Martinu v Podcerkvi.
Svoja bogata doživetja iz narodoosvobodilne vojne je Matevž Hace, nekdanji komisar IV. divizije, opisal v zajetnem delu Iz komisarjevih zapiskov in tudi v nekaterih drugih ( Partizanske slike, Gozdne steze). Sicer pa njegovo delo poleg NOB opisuje še družbene razmere pred vojno, izseljevanje, brezposelnost, etnološke vsebine in spominsko snov. V Vaški kroniki, Tihotapcih, Kmetih na prepihu in nekaterih drugih opisuje domače razmere, šege in navade; za knjigo Prijatelji in znanci, ki je nadaljevanje Kronike Streharjeve družine pa je 1975 dobil Kajuhovo nagrado. Največja odlika njegovega pisanja je resnicoljubna ljudska modrost. Skupaj je zapustil 21 knjižnih del.
Na njegovi rojstni hiši je spominski relief ak. kiparja Petra Malija s Hacetovo podobo.

 
Inspired by made your web.com