Menu Vsebina
Domov arrow O Loški dolini arrow Naša naselja
Naša naselja

stari-trg.jpgV naših vaseh ni velikih znamenitosti, vsaka pa lahko skriva kaj zanimivega in vredno ogleda, za kar tudi sami mogoče ne vemo, ko vsakodnevno hitimo mimo ...

Oglejete si v nadajevanju opis naših vasi in zanimivosti v njih.

 

 

BABNA POLICA

babna-polica.jpgZa dobrih 100m višja vas od Loškega polja.
Na zahodni strani je gozdnati Tolsti vrh (891m), na južni pa Krožljek (896 m).

Vredno ogleda !


 Cerkev sv. Antona Puščavnika, portal z letnico in baročni veliki oltar.

 

 

 

 

 

BABNO POLJE

babno-polje.jpgVas v kotu istoimenskega polja. Naselje leži na osojni legi z izredno hladnim podnebjem.Najhladnejši naseljeni kraj v Sloveniji. Tu je tudi kraško povirje Ljubljanice. Dno kraškega polja je ravno in peščeno, pašniki so v zaraščanju, po okoliških pobočjih so smrekovi in bukovi gozdovi.

Vredno ogleda !

Cerkev sv. Nikolaja, ostanki rimskega zapornega zidu (Claustra Alpium Iuliarum).

 

 

 

DANE

DaneGručasta vas na terasi. Rodovitna polja segajo prek ceste v hrib in prehajajo v gmajno. Mešani in iglasti gozdovi. Nad Danami vso vodo Loške doline odvaja v Cerkniško jezero okoli 200m dolga jama Golobina, ki leži pod Škriljami. Tu ponika Obrh. Ob deževju voda zastaja, ko naraste, poplavlja Loško dolino. Rojstni kraj Prešernovega sodobnika Jurija Kosmača (1799 - 1872), pesnik, publicist in prevajalec

Vredno ogleda !Cerkev oziroma kapela sv. Izidorja, zgrajena konec 18. stol.
Golobina.

 

 

DOLENJE POLJANE

Dolenje Poljane 

Vredno ogleda !

Cerkev žalostne Matere božje - preprosta kapela s poznobaročnim oltarjem.

 

 

 

 

 

IGA VAS

iga-vas.jpgZaselek Siga leži ob istoimenskem potoku, pritoku ponikalnice Obrh. V Sigi je tudi studenec. Njive so na višjem svetu, ob Obrhu pa so mokrotni, pogosto poplavljeni travniki.

 

 

 

 

KNEŽJA NJIVA

knezja-njiva.jpgVas ležeča višje od ostalih naselij med obširnimi iglastimi gozdovi.

Vredno ogleda !

Podružnična cerkev sv. Trojice z ohranjenimi slikami iz 15. stol.

 

 

 

 

KOČA VAS

koca-vas.jpg

    V zaselku je nekoč tu stalo več koč, od tod ime. Sedaj stoji tu gradič s tem imenom.
    Tukaj sta uživala počitnice Oton Župančič in Josip Vidmar.

     

 

 

KOZARIŠČE

kozarisce.jpgVstop v obsežne snežniške gozdove. Polje je večinoma peščeno, travniki so deloma na poplavnem območju Malega Obrha, pašniki se tudi zaraščajo.
V bližini je zaselek snežnik z istoimenskim gradom in grajsko pristavo. Ob njem izvira Mali Obrh.
Je tudi rojstni kraj pevca in soustanovitelja slovenske opere v Ljubljani Janka Panecka.

Vredno ogleda !Cerkev sv. Benedikta, v njej frske iz leta 1597.

 

LESKOVA DOLINA

Najstarejša gozdarska naselbina na snežniškem območju, ki pa ni stalno naseljena.

 

LOŽ 

loz.jpgLož je eno najmanjših slovenskih mest z mestnimi pravicami od leta 1477. Ime Lož nam pove, da gre za mlajšo, gozdu odvzeto zemljo. Nad Ložem so razvaline Pustega gradu. V Ložu je zanimiv protiturški tabor s cerkvijo svetega Petra, mestno jedro in vodnjak. Blizu pokopališča je vhod v 150m dolgo Mrzlo jamo, ki občasno bruha vodo in iz nje prihaja potok Brežiček, ki navadno ponika na Lokah.
Cerkev je povezana z ostanki obrambnega obzidja okrog mesta.
Rojstni kraj Frana Milčinskega (1867 - 1932), avtorja Butalcev.

Vredno ogleda !

Cerkev sv. Petra, vodnjak, razvaline Pustega gradu.

 

 

 

 

 

MARKOVEC

MarkovecV bližini je Belmalenski studenec, ki nikdar ne usahne. Zemlja je peščena in manj rodovitna. V bližini vasi je Koča vas in zaselek Beli Malen, kjer je včasih deloval mlin, od tod tudi ime zaselka.

 

 

 

 

 

NADLESK

NadleskPod vasjo teče ponikalnica Obrh, ki ob močnih padavinah poplavi polja.
Med II. sv. Vojno je bilo na polju pod vasjo zasilno partizansko letališče. Tam zdaj stoji šesterokotno znamenje z vdolbenim napisom.
Vredno ogleda !

Znamenita cerkev sv. Jederti z lesenim kasetiranim stropom in bogato ornamentiko sredozemskega izvora. Sv. Jedert je ena izmed ambientalno najučinkovitejših podeželskih cerkvenih prostornin iz časa med gotiko in barokom. Razglašena je za kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi podružnične cerkve sv. Jederti za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur. list RS 15/93).

PODCERKEV

PodcerkevSpodnji del vasi je izpostavljen poplavam Obrha. Tla so peščena, ilovnata, prehajajo v polja, pašnike in gozd.
Rojstni kraj Matevža Haceta (1910 - 1980).

Vredno ogleda !Cerkev sv. Martina, prvič omenjena 1526.
Na pokopališču grob Maričke Žnidaršič in slikarja Lojzeta Perka (oba sta bila rojena v Staremu trgu).

 

 

PODGORA

podgora.jpg

Pod vasjo je Podgorski studenec s pitno vodo in potoček Brežiček.
Na južnem kraju pri Podgori so peščene njive, travniki pa so po pobočjih bližnjih hribov. V času košnje stojijo na travnikih vrste ostrnic.

Vredno ogleda !Kapela Sv. Družine zgrajena leta 1996, kot izpolnitev zaobljube interniranih vaščanov na Rabu.
V času košnje še zadnje ostrnice v Loški dolini.
Vojaški  - kmečki muzej Pucelj.

 

Podgora - Ostrnice

 

 

 

 

PODLOŽ

PodlozVas v globoki kraški uvali.

Vredno ogleda !Dve kmečki domačiji, ki imata ohranjeni letnici iz 19. stol. Na portalih hiš

 

 

 

 

 

PUDOB

pudob.jpgPotok Veliki Obrh, ob podružnični cerkvi sv. Jakoba stoji mogočna starodavna lipa.
Travniki so na deloma poplavnem območju.

Vredno ogleda !Domača hiša akademske slikarke Stanislave S. Pudobske.
Cerkev sv. Jakoba.

 

STARI TRG

stari-trg1.jpgSkozi naselje teče potok Brežiček, ki ponika na Lokah, ob deževju pa teče v Veliki Obrh. Polje je srednje rodovitno, njivski svet prehaja v gmajno.
Prometno, gospodarsko in kulturno središče Loške doline. Rojstni kraj pesnice Maričke Žnidaršič.

Vredno ogleda !Sledovi kovačnice in kulturni ostanki na Ulaki iz rimskega časa.
Spomenik - grobnica na Ulaki 500 žrtvam, borcem in talcem druge svetovne vojne.
Cerkev sv. Jurija, prvotna romanska cerkev, večkrat prezidana.

 

SVETA ANA

sveta-ana.jpgCerkev sv. Ane z ostanki gotskih fresk. Datiran kamniti vhodni portal.

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠMARATAsmarata.jpg

 

 

 

 

 

 

smaratasmarjeta.jpg

Vredno ogleda !Cerkev sv. Marjete, znana po kasetiranem stropu in lesenem baročnem oltarju, ki sodi med kvalitetnejše primere zlatih oltarjev.

 

 

 

 

 

 

VIŠEVEK

visevek.jpgOb vasi teče potok Brežiček, ki je včasih poganjal mlin na žago, izliva se v Veliki Obrh. Del vasi ima ime Bajer, ki se imenuje po Bajerju - izvirih viševskega potoka.
Okoli vasi so njive in travniki, zemlja je ilovnata. Prevladuje kraški svet, v izvirih Bajerja, ki nikoli ne usahne.

Vredno ogleda !

Marijina cerkev iz srede 17. stol., ki je vredna ogleda.

 

 

VRH

VrhNjivam je prostor skopo odmerjen, travniki okoli vasi so v suhi legi, pašniki se zaraščajo.

Vredno ogleda !Napajališče v središču vasi in cerkev sv. Tomaža.

 

 

 

 

 

VRHNIKA

vrhnika.jpgNaselje na obeh straneh Velikega Obrha, ki se tukaj na krako imenuje Obrh. Skozi naselje gre cesta proti močnemu kraškemu izviru Obrha, kjer prihaja na površje ponikalna voda s Prezidanskega in Babnega polja.

Vredno ogleda !Baročna podružnična cerkev sv. Frančiška Ksaverja.
V Žagi ob izviru Obrha so opuščeni mlini in še delujoča žaga.

 

 

ZGORNJE POLJANE

zgornje-poljane.jpgNajvišje ležeča vas (1065 m  n.m.) s čudovitim razgledom po Loški dolini.

Vredno ogleda !

Cerkev sv. Andreja, ki ima poslikan lesen strop.
Po starem ustnem izročilu je vas nastala v času turških vpadov.

 

 

 

 

 
Inspired by made your web.com