Obvestila GZLD
Domov arrow Domov GZ arrow 81. občni zbor PGD Iga vas
 intervencije1.jpg  pozarna_ogrozenost1.jpg

 

112.gifposta.gif 


81. občni zbor PGD Iga vas

img_0536.jpgV letošnjem letu smo se gasilci PGD Iga vas dne 7.2.2009 zbrali na 81. občen zboru društva.  Prostori lovskega doma na Gobovcu so bili tudi letos polni članov, članic veteranov in tudi naših najmlajših gasilk in gasilcev.

 

 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Poročila predsednika, poveljnika, blagajnika, gospodarja, mentorja mladine, člana NO in predsednice komisije za delo s članicami
  3. Razprava na poročila in sprejem poročil
  4. Sprejetje novega statuta
  5. Plan dela in nabave za leto 2009-03-08 Izvolitev delegatov za udeležbo na občnem zboru GZ Loška dolina
  6. Podelitev priznanj
  7. Razno

pgd-iga vas-09-1.jpgPo izvolitvi delovnega predsedstva je občni zbor pričel z delom. Sledilo je poročilo  predsednika tov. Nelec Janeza. Predsednik je v svojem poročilu predstavil aktivnosti društva in delo upravnega odbora v letu 2009. Izpostavil je problematiko reševanja lastništva gasilskega doma Iga vas. Kljub pričakovanju, da bo lastništvo v letu 2008 urejeno ter da bodo vsa odprta vprašanja s KGZ Cerknico, kot solastnikom objekta zaključena, temu ni bilo tako. Reševanje problematike se tako prenaša tudi v leto 2009.

Sledilo je poročilo poveljnika društva tov. Igorja Palčič. Poveljnik je poročal o izvedenih intervencijah in delovanju operative v preteklem letu. Poveljnik je poudaril resnost, odgovornost ter breme, ki ga operativno članstvo nedvomno nosi v povezavi z temeljnimi nalogami, ki ga je društvo dolžno izvajati. Poveljnik je v svoji razpravi tudi predlagal, da se članstvo članic in članov društva v letu 2009 ponovno »ažurira«.

Finančnem poročilo je bilo pripravljeno s strani blagajnika društva. Gospodar tov. Darko Truden je izčrpno poročal o delu gospodarja v letu 2008 ter stanju opreme in drobnega inventarja v domu gasilcev PGD Iga vas. Gospodar je v svojem poročilu opozoril tudi na nekatere naloge, predvsem v smislu opremljanja notranjosti gasilskega doma, ki v letu 2008 zaradi objektivnih razlogov niso bile izvedene. Naloge se prenašajo v leto 2009.

pgd-iga vas-09-2.jpgČlan NO tov. Franc Prevec je v svojem poročilu jasno povedal, da je društvo v letu 2008 poslovala v skladu z zakonodajo ter da nepravilnosti ni bilo.      

Mentor mladine tov. Frenk Urbiha in predstavnica komisije za delo s članicami tov. Tadeja Antončič sta poudarila potrebo po delu z najmlajšimi in članicami v društvu. Poročala sta tudi o izvedenih aktivnostih na omenjenem področju v letu 2008.

Sledila je živahna razprava na poročila. Izpostavljena je bila problematika hidrantov, hidrantnega omrežja ter vzdrževanja le tega. Nekateri člani so občnemu zboru in UO zastavili vprašanja o delovanju in izpravnosti posameznih hidrantov. Ali se izpravnost delovanja posameznega hidranta preverja, ali o tem obstaja dokumentacija, ki potrjuje datum nadzora ter osebo, ki je nadzor opravila itd. itd. Obstaja namreč bojazen, da odgovorni, predvsem Komunalno podjetje iz Cerknice, kot izvajalec javne službe, tega dela ne opravlja tako kot je potrebno. Postavlja se tudi vprašanje, kdo bo odgovarjal v primeru nedelovanja hidranta v času požara?

V četrti točki je bil sprejet nov statut delovanja društva, hkrati pa je občni zbor potrdil tudi vse sklepe in pgd-iga vas-09-3.jpgfunkcije, ki so bile sprejete na osnovi stare zakonodaje.

V peti točki - plan dela in nabave za leto 2009 je predsednik društva predstavil plan dela v letu 2009. Plan nabave društva v letu 2009 ne predvideva nabave voznega parka, ampak nabavo opreme za potrebe izboljšanja operativnega delovanja društva. Na predlog nabeve je predstavniki PGD Stari trg podal dopolnitev oz. vprašanje o nakupu oz. postopkih za zbiranje finančnih sredstev med občani za nakup gasilskega vozila cisterna. PGD Stari trg v letu 2009 zaradi dotrajanosti planira nabaviti omenjeno vozilo. Po razpravi o primernosti in načinu podaje predloga, je občni zbor z glasovanjem potrdil sklep UO PGD Iga vas, ki je o tem vprašanju na svoji seji že razpravljal in se o predlogu izrekel negativno.

Po izvolitvi delegatov za udeležbo na občnem zboru GZ Loška dolina in podelitvi priznanj je za vse člane PGD Iga vas sledil družaben dogodek ob hrani in pijači. Tudi v tem delu so gasilke in gasilci PGD Iga vas potrdili, da se prijetni in družabni ljudje, ki se v družbi sotovarišev lepo in prijetno počutijo.

Zapisal Peter Nelec 

pgd-iga vas-09-6.jpgpgd-iga vas-09-7.jpgpgd-iga vas-09-8.jpgpgd-iga vas-09-10.jpgpgd-iga vas-09-11.jpgpgd-iga vas-09-12.jpgpgd-iga vas-09-19.jpgpgd-iga vas-09-20.jpgpgd-iga vas-09-21.jpgpgd-iga vas-09-5.jpg 

 
© 2019 Domača stran Loška-dolina.Net
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.