Menu Vsebina
Domov arrow Naj vas-naselje 2007 arrow Ocenjevanje "Naj vas/naselje 2007"
Advertisement
 
Ocenjevanje "Naj vas/naselje 2007"

 

Organizatorji akcije

Loška dolina lepa in urejena

Obveščamo prebivalce Loške doline in Babnega Polja, da bo letošnje ocenjevanje za najbolj urejeno vas-naselje v občini Loška dolina potekalo

16.06.2007 s pričetkom ob 7.00 uri na Babnem Polju. Predviden zaključek ocenjevanja je istega dne ob 16.00 uri.

 

Komisija v sestavi Tamara Klepac-Sterle-predsednik, Alenka Veber-član in Tomislav Žagar-član, bo izvajala ocenjevanje na podlagi vnaprej določenih kriterijev Turistične zveze Slovenije in sicer:


- urejenost individualnih hiš (ocenjuje se urejenost in izgled fasad, balkonov, dvorišč, zelenic, žive meje
- urejenost vaških površin (ocenjuje se urejenost središča vasi in urejenost ostalih vaških površin kot npr. vaških zelenic, ocvetličenj, urejenost vaških znamenitosti-vodnjaki, cerkve itd. Komisija bo v sklopu te kategorije ocenjevala tudi urejenost površin okrog vasi, ki so v zasebni ali skupni lasti predvsem urejenost ekoloških otokov, odlagališč materiala itd.)
- urejenost prometnih površin (cest, pločnikov, parkirišč itd.)
- celotni oz. splošni vtis ocenjevalca o kraju.

Ocenjevalci bodo ocenjevali urejenost vseh naseljenih vasi v občini Loška dolina ter urejenost štirih naselij in sicer Smelijevega naselja, Ograd, Rožnika in novega dela Pudoba.

Posamezni ocenjevalec vpiše oceno v ocenjevalni list, ki po njegovi presoji ustreza posameznemu ocenjevalnemu elementu. Ocena vasi se izračuna tako, da se v ocenjevalnem listu vpisane ocene seštejejo in se delijo s število vpisanih ocen. Tako pridobljene ocene posameznih ocenjevalcev se seštejejo in delijo s številom ocenjevalcev.


V rubriki »Dodatne ugotovitve, predlogi in zaključki«, ki se nahaja v drugem delu ocenjevalne pole, posamezni član komisije pisno navede lastne ugotovitve, morebitne predloge in izboljšave. Pisno mnenje ocenjevalca ne vpliva na oceno ampak služi kot pripomoček predsedniku komisije pri oblikovanju zaključnega poročila oz. širjenju dobrih praks.

Občanke in občane hkrati obveščamo in vabimo, da lahko oddajo glas svojemu favoritu preko spletne strani http://www.loska-dolina.net.

 

 

 

Vsa morebitna dodatna vprašanja o poteku akcije nam lahko pošljete na elektronski naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript .


Organizacijski odbor akcije
Tanja Mlakar
Peter Nelec
Matjaž Lekan

Naselja-Vasi1
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ldvasinaselja2.jpg

 
Inspired by made your web.com