Menu Vsebina
Domov arrow O Loški dolini arrow Novice-članki arrow Odziv na anketo na spletni strani Loška -dolina.net
Advertisement
 
Odziv na anketo na spletni strani Loška -dolina.net
Odziv na anketo na spletni strani Loška -dolina.net:
« Kako ste zadovoljni z dnevnim varstvom vrtca Stari trg pri Ložu«

Nedvomno se vsi vpleteni v razpravo, ki se je razplamtela okrog cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Stari trg, in sicer tako starši, vzgojiteljice in tudi preostali udeleženci, strinjamo, da mora biti v vsakem primeru, naj gre za kvaliteto varstva otrok ali za samo ovrednotenje dela vzgojiteljic, naša skupna prioriteta skrb za dobrobit otrok samih.

Gledano iz te perspektive se razreševanja dilem ali perečih vprašanj nikakor ne bi smeli lotevati v duhu sledeče alternative, in sicer »kdo ima prav in za kakšno ceno«. Kajti takšen pristop že po definiciji tiho podrazumeva razdelitev vseh vpletenih na medsebojno nasprotne si tabore, kjer kljub temu da končni razplet vedno naznani zmagovalce in poražence, okus ostane vedno isti, in sicer grenak. Tako za starše otrok, ki imajo svoje otroke vpisane v vrtec, in ki zanje popolnoma upravično lahko zahtevajo le najboljšo oskrbo, kot tudi za vzgojiteljice, ki so jim bili ti otroci zaupani v varstvo, a je bil v pričujočem članku (in v sočasno izvedeni anketi na internetni strani) izkazan odkrit dvom v njihovo strokovnost, dobronamernost in osebno integriteto, bodisi za vse hkrati.
Menimo, da je vsakršna kritika, tudi zoper naše delo, nadvse dobrodošla. Seveda ob predpogoju, da je konstruktivno naravnana, podprta s trdnimi argumenti in stvarnimi podatki ter ob tem pušča odprt prostor za dialog in medsebojno sodelovanje
vpletenih.
In vendar smo se hkrati, z vso odgovornostjo do poklica, ki ga opravljamo, dolžne odzvati na nezaupanje in nezadovoljstvo, ki ju je bilo moč razbrati tako v članku kot tudi v sočasno izvedeni spletni anketi o kvaliteti našega dela.
Čeprav same ankete že zaradi njenega koncepta, ki je v svoji temeljni zastavitvi in spričo svojega ozko odmerjenega manevrirnega prostora, nedvomno orientiran v širjenje nestrpnosti (število posameznikov, ki so tako zelo nezadovoljni z našim delom, da bi svoje otroke najraje izpisali iz vrtca, če bi za to le imeli možnost, je res krepko preseglo celotno število vseh otrok, ki so trenutno zaupani v naše varstvo), ne moremo jemati kot objektivno merilo in odraz dejanskega stanja, pa smo vseeno presunjene spričo tako močno negativnega moralnega odziva ljudi v Loški dolini in tudi nad lahkomiselnostjo avtorjev same ankete. Če je bil njihov končni namen vznemiriti ljudi, je bil le-ta nedvomno dosežen. Toda bojimo se, da v vsej svoji zagretosti niso utegnili pomisliti na možne posledice, ki bi jih utegnilo imeti takšno nepremišljeno dejanje. Tako za starše, za nas vzgojiteljice kot tudi in predvsem za otroke.
Sedaj ko je dvom v kvaliteto dela vzgojiteljic dokončno zasejan, naša strokovnost pa postavljena pod vprašanje, se še toliko bolj zavedamo, da sicer res ni težko biti vzgojitelj, nedvomno pa je težko biti dober vzgojitelj, svoj poklic izbrati s srcem ter ga opravljati zaradi ljubezni do otrok in dela z njim. To je nedvomno odločitev, ki jo mora vsaka vzgojiteljica sprejeti vsak dan znova, če hoče svoje delo opravljati dobro, kvalitetno ter otroke v skupnem, aktivnem sodelovanju s starši vzgajati v pozitivnem duhu.
Zato bo tudi nadalje naš osnovni kriterij, po katerem bomo presojale svojo lastno uspešnost, najprej in predvsem dobro počutje otrok v našem varstvu ter zaupanje, ki nam ga izkazujejo njihovi starši.
Zagotovo bomo še naprej z otroki sodelovale na različnih prireditvah ter soustvarjale kulturni utrip Loške doline, ker želimo, da imajo otroci možnost pokazati, kaj znajo.
Ker pa je kvaliteta sodobnega načina vzgoje vezana na strokovni nadzor in mentorstvo ter na neprestano dodatno izobraževanje, bo zato naše vodstvo nedvomno še naprej aktivno sodelovalo z Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom za šolstvo ter s svetovalci s Pedagoškega inštituta, vzgojiteljice pa bomo lastne izkušnje nadgrajevale z novimi znanji in pogledi na vzgojo, podanimi v okviru različnih seminarjev - tako zaradi lastne samokritičnosti kot tudi zaradi želje ponuditi otrokom največ, kar zmoremo in znamo.


Strokovne delavke vrtca Stari trg pri Ložu

 
Inspired by made your web.com