Menu Vsebina
Domov arrow O Loški dolini arrow Novice-članki arrow Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Stari trg
Advertisement
 
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Stari trg

Občinski svet je na svoji 5. redni seji med drugim razpravljal tudi o cenah programov predšolske vzgoje v vrtcu Stari trg.

Ravnateljica OŠ ga. Jozelj je v svoji predstavitvi poudarila, da so bile trenutno veljavne cene dnevnih programov vrtca sprejete na 28. redni seji občinskega sveta dne 8.12.2005 in so pričele veljati 01.01.2006. Strukturo cene sestavlja element plač, ki v povprečju predstavlja 80% cene, element živil v povprečju 9,2% strukture ter strošek blaga, materiala in storitev v povprečju 10,8 % strukture cene.
Razlog povečanja cen varstva je v povečanju količnika zaposlenih (kar ima za posledico dvig cen za 5,08%) ter upoštevanje letne rasti cen živil, materiala in storitev (dvig cene dnevnega varstva za cca. 0,8%).

Po obrazložitvi predstavnice OŠ Stari trg ge. Jozelj o razlogih in potrebah za dvig cen dnevnih programov varstva, se je med svetniki razvila živahna razprava.

Svetniška skupina SDS je predlagala, da se cene programov predšolske vzgoje povečajo za višino lanskoletne inflacije, ki je bila po podatkih statističnega urada 2,7%. Predlagajo da se cene povečajo za 2,7% in ne za predlaganih 5,8%. Razlika se krije iz občinskega proračuna.

Svetniška skupina SD je predlagala, da se plačila staršev znižajo za en plačilni razred, kajti cena, ki jo plačujejo starši za dnevno varstvo otrok so previsoki glede na mesečne prihodke staršev in socialne razmere. Predlagajo, da občina dvigne subvencije za plačilo vrtca.

V svetniški skupini LDS smo opozorili na že ugotovljena dejstva iz gradiva, da bodo plačila staršev v letu 2007 znašala v povprečju približno 26% polne cene varstva, razliko 74% pa krije občina iz občinskega proračuna. Če se bo to razmerje še povečevalo bo potrebno iz občinskega proračuna zagotoviti dodatna sredstva kar pomeni povečanje letnega primanjkljaja oz. sprejemanje rabalansa proračuna tako rekoč še pred sprejemom samega proračuna.

Čeprav se mogoče zdi paradoksalno se načeloma strinjam s vsemi predlogi, kajti vsi so, gledano iz svojega zornega kota, na mestu. Skupna ugotovitev jim je vsekakor previsoka cena ter prevelika obremenitev družinskega ali občinskega proračuna. Nesporno dejstvo je, da so omenjene storitve precenjene. Tako občina kot starši plačujejo preveč in o tem ni nobenega dvoma. Vsakemu je ob pogledu na cenik kaj hitro jasno, da je mesečna cena dnevnega varstva enega otroka višja kot je neto zaslužek marsikaterega zaposlenega starša. Predlagana mesečna cena tako za enega otroka med 1-3 letom starosti znaša 392,00EUR (93.870,00 SIT), za otroka med 2-4 letom 323,00 EUR (77.370,00 SIT) ter za otroka med 3-6 let 283,00 EUR (67.740,00 SIT).

Če pogledamo na cene nekoliko drugače npr. da je družina s tremi otroki zaradi takih ali drugačnih razlogov prisiljena dati otroke v privatno varstvo, (ki ni subvencionirano s strani občine) bi ob predpostavki, da so predlagane mesečne cene tržne cene, mesečno za varstvo treh otrok odštela (93.870,00 SIT+ 77.370,00 SIT + 67.740,00 SIT) 238,980,00 SIT.
Izračun pokaže, da je storitev vsekakor precenjena in neusklajena z prihodki povprečne mlade družine.

Posebej pa je potrebno poudariti tudi dejstvo, da predlagane cene storitve dnevnega varstva ne vključujejo stroškov amortizacije objekta in nekaterih ostalih stroškov. Investicija v izgradnjo vrtca Stari trg je za leto 2007 in 2008 ocenjena na cca 900.000 EUR, ki se poleg ostalih virov krije tudi iz občinskega proračuna. Ob upoštevanju amortizacije se cena mesečnega obroka poveča še za strošek amortizacije, ki ga je dolžna pokriti občina. Ob upoštevanju tega strošek dnevnega varstva, občino v povprečju bremeni več kot že prej omenjenih 74% cene. Kakršen koli dodaten dvig storitev oz. subvencioniranje s strani občinskega proračuna je po moji oceni nesprejemljiv. Poleg tega se moramo zavedati tudi dejstva, da je občinski proračun last »vseh« občanov in občank in ne zgolj tistih, ki imamo otroke oz. imamo otroke v vrtcu, ampak tudi tistih, ki imajo otroke doma pri starših, v privatnem varstvu ali so jih že imeli in jih bodo še imeli verjetno pod drugačnimi manj ugodnimi pogoji.

Kdo ima torej prav? Odgovor na to vprašanje prepuščam vsakemu izmed vas. Po moji laični presoji še najmanj tisti, ki se požvižgajo na kvaliteto storitev, ki so jo konec koncev deležni otroci. Zaradi takih so očitno tudi cene storitve dnevnega varstva take kot so – hočemo plače sicer bodo trpeli otroci. In tako preidemo že na večno zgodbo o nesorazmerju plač v javnem sektorju. Vendar to pa je že problem, ki presega razprave v občinskem svetu, predstavlja pa velik izziv za strokovnjake, ki določajo normative in predpisujejo zahtevano izobrazbo.

Mogoče pa je rešitev v predlogu ministrice Cotmanove, ki obljublja več vrtca in manj socialnih pomoči. Ga. ministrica še vedno pušča odprto vprašanje o tem, koliko subvencij za vrtce naj bi plačevala občina in koliko država. Govori se o približno 20 milijonov EUR na letni ravni, ki naj bi bila namenjena predvsem za predšolsko vzgojo otrok. Predlaga se, da naj bi tisti, ki zdaj sami plačujejo največ oziroma 80% polne cene vrtca, po novem plačevali 60%.

Kakor koli že starši kot tudi občina mora plačevati toliko kot jim naloži sistem – skozi ta ali ona vrata, na tak ali drugačen način. V vsakem primeru pa ostaja grenak priokus, da bi bil lahko strošek dela, kljub sistemu kakršenkoli že je, bistveno nižji. Strošek dela ne sestavljajo zgolj bruto plače zaposlenih ampak tudi potni stroški, regres, razna nadomestila, usposabljanja itd. Po drugi strani pa na strošek dela vpliva tudi organizacija dela, sistem dodeljevanja osnovnih količnikov zaposlenim, ocenjevanje zaposlenih in s tem posledično napredovanja v nazive in plačilne razrede, za kar pa je nedvomno v prvi meri zadolženo in odgovorno vodstvo vrtca, ki na tem segmentu lahko naredi vse za dobro ali škodo svojih odjemalcev – staršev in otrok.

Peter Nelec

 
Inspired by made your web.com