Menu Vsebina
Domov arrow Gospodarstvo
Advertisement
 
Gospodarstvo
Loška dolina spada v t.i. notranjsko-kraško regijo. Notranjsko-kraška regija razvojno nazaduje, kazalci razvitosti pa jo uvrščajo med najmanj razvite regije. Kljub temu imajo njeni prebivalci nadpovprečno kupno moč, saj se jih veliko vozi na delo v Ljubljano ali na Primorsko, hkrati pa je stopnja brezposelnosti pod državnim povprečjem. Z veliko dnevno migracijo pa regija izgublja visoko usposobljene kadre.

Gospodarstvo notranjsko-kraške regije je v letu 2005 poslovalo pozitivno, čeprav regija sodi med najslabše razvite v državi. Vodilno mesto imajo kovinskopredelovalna in lesnopredelovalna industrija ter kmetijstvo, pri čemer ima zadnje precejšnje izgube (Vir: Finance). Tudi stanje v Loški dolini ne odstopa od povprečja. Vodilno vlogo v gospodarstvu ima Kovinoplatika Lož, ki zaposluje skoraj celotno lokalno prebivalstvo in ustvarja največ prihodka.

Vendar priložnosti za razvoj je še veliko. Predvsem na področju turizma regija ne izrablja vseh svojih potencialov. Gonilna sila turizma celotne notranjsko-kraške regije je Postojnska jama. Preostali del turističnega gospodarstva pa temelji zlasti na manjših zasebnih ponudnikih in ogledih krajevnih znamenitosti. Stane v Loški dolini pa je na tem področju zaskrbljujoče. Lokalna skupnost, podjetniki in celotna industrija se ne zavedajo naravnih danosti kraja. Poleg grada Snežnik, v kraju ni izoblikovanih turističnih produktov in ponudbe, ki bi gosta zadržala v teh krajih dva ali več dni. Zaradi stabilnega poslovanja Kovinoplastike Lož, ki že vrsto let odlično posluje in omogoča lokalnemu prebivalstvu dohodek in socialno varnost, je zainteresiranost prebivalstva in politike za razvoj turizma majhno. Tako nam ostaja le prelepa narava, katero pa ne znamo predstaviti in ponuditi našim obiskovalcem oziroma jo izkoristiti sebi v prid.

Tudi drobno gospodarstvo ima pri razvoju kraja in regije pomembno mesto. Po podatkih AJPES mala podjetja ustvarjajo enak delež regijskih prihodkov kot velike družbe, kar je visoko nad državnim povprečjem. Malemu gospodarstvu bo vsekakor potrebno na tem področju posvečati večjo pozornost in mu dodeliti pravo mesto v luči dviga tehnološkega razvoja in dviga inovativnosti regije kot take.

 

 

 

 

 

 

 

pc_inox.jpg

 

 

 

 

razrez.jpg

 
Inspired by made your web.com