Menu Vsebina
Domov arrow O Loški dolini arrow Statistični podatki
Advertisement
 
Statistični podatki
Občina Loška dolina

Značilnost in mogoče tudi gospodarska priložnost naše občine je sorazmerno redka poseljenost ter bližina in ugodne povezave do Ljubljane, Trsta, Kopra in Reke, kar dokazuje tudi velika mobilnost prebivalstva.

Statistični podatki


Prebivalstvo,
31.12.2001
Delovno aktivno prebivalstvo,
junij 2001
Zaposleni,
junij 2001
Brezposelni

Št. registriranih poslovnih subjektov
(s.p.)
Št. poslovnih aktivnih družb, 2000

št.

%
Loška dolina
3.751
1.758
1.641
117
7,4*
73
30

* Vir: ZRSZ, Urad za delo Cerknica


NOTRANJSKO KRAŠKA STATISTIČNA REGIJA


Občina Loška dolina je na področju gospodarstva povezana v ti. Notranjsko- kraški statistični regiji, skupno z Blokami, Cerknico, Postojno, Pivko in Ilirsko Bistrico.
V tej  statistični regiji je 652 aktivnih družb, kar je 1,7% vseh slovenskih registriranih družb. To nas uvršča precej pod slovensko povprečje, saj ima naša regija 2,5% prebivalstva. Registriranih je tudi 1.810 samostojnih podjetnikov in 816 kmetov. Velik delež prihodkov malih družb je pogojen z precejšnjim številom trgovskih podjetij, ki vsaj delno popravljajo delež trgovine v strukturi gospodarstva v regiji. Velikih trgovinskih družb s sedežem v regiji ni[1].


GOSPODARSKE DRUŽBE
DODANA VREDNOST *
DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA

število družb
skupaj
delež v %
SLO=100
vrednost v mlrd SIT
delež v %
SLO=100
vrednost v EUR
indeks ravni SLO=100
SLOVENIJA
37.553
100,0
1.815
100,0
20.820
100,0
Ljubljana
16.636
44,3
712
39,2
23.820
118
Maribor
4.181
11,1
208
11,5
16.978
84
Celje
2.664
7,1
132
7,3
17.378
86
Gorenjska
3.675
9,8
168
9,2
18.354
91
Severna Primorska
2.121
5,6
114
6,3
21.170
105
Koper
2.441
6,5
95
5,2
21.561
107
Dolenjska
1.234
3,3
105
5,8
23.099
114
Pomurje
1.021
2,7
57
3,2
14.289
71
Koroška
874
2,3
49
2,7
15.913
79
Notranjsko – kraška
642
1,7
27
1,5
16.577
82
Posavje
937
2,5
40
2,2
17.862
88
Zasavje
502
1,3
35
1,9
18.869
93
Savinjska
625
1,7
72
4,0
19.681
97

* Izračunana kot predhodni podatek iz AOP pozicij bilance uspeha 1999, po formuli, ki je v rabi za nacionalne račune (dodana vrednost = razlika med vrednostjo proizvodnje in vmesne porabe).
Vir: Finančni kazalniki GZS za leto 1999, april 2000 (na podlagi podatkov Agencije za plačilni promet).
Obdelava podatkov CIS GZS; Izračuni SKEP GZSNekateri kazalci za oceno kupne moči po regijah območnih zbornic GZS - leto 1999
PREBIVALSTVO
ŠTEVILO ZAPOSLENIH **
KUPNA MOČ PREBIVALSTVA ***
BRUTO PLAČA NA ZAPOSLENEGA

število
struktura
v %
število
index
1999 / 98
index ravni
SLO=100
v SIT
index ravni
SLO=100
SLOVENIJA
1.982.603
100,0
583.801
101,7
100,0
173.245
100
Ljubljana
517.022
26,1
181.798
102,0
121
198.140
114
Maribor
319.617
16,1
82.185
102,2
84
161.648
93
Celje
194.028
9,8
50.909
102,0
87
157.210
91
Gorenjska
195.580
9,9
55.739
99,0
101
165.602
96
Severna Primorska
119.967
6,1
35.081
101,3
112
174.574
101
Koper
102.565
5,2
30.289
102,7
115
180.189
104
Dolenjska
105.926
5,3
31.674
101,3
94
167.475
97
Pomurje
125.441
6,3
30.206
101,2
75
147.785
85
Koroška
73.961
3,7
21.035
102,1
84
147.501
85
Notranjsko–kraška
50.164
2,5
13.569
107,0
100
156.656
90
Posavje
70.187
3,5
16.572
100,9
85
153.060
88
Zasavje
46.633
2,4
12.650
100,8
95
160.6211
93
Savinjska
61.512
3,1
21.994
98,5
99
156.767
91

Podatki za leto 1998 ** Zaposleni v podjetjih, družbah in organizacijah - v podatkih niso vključena podjetja z 1-2 zaposlenima osebama.

***Merjeno z bruto osnovo za dohodnino na prebivalca v regiji, primerjalno na povprečje Slovenije, po zadnjih razpoložljivih podatkih, leto 1997.
Vir: GZS, SKEP - Služba za konjunkturo in ekonomsko politiko, Konjunkturna gibanja, št 3, sept. 2000

Kovinsko predelovalna dejavnost ima v zadnjih letih najvišjo gospodarsko rast in ima med panogami največji delež. Predvsem Kovinoplastika Lož in LIV Postojna se uvršajo med najuspešnejša slovenska podjetja tako po tehnološki kot kadrovski ravni. Lesna industrija je po deležu druga gospodarska panoga in dolgoročno pomemben dejavnik razvoja regije (tudi dejavnost s tradicijo).

Ponudniki finančnih storitev gospodarstvu (tudi prebivalstvu) so banke in zavarovalnice oz. njihove enote; nobena od pomembnejših bank nima sedeža na območju regije. Najpomembnejše enote bank na področju regije so Banka Koper, Nova LB, SKB banka in Banka Vipa, zavarovalniške storitve pa ponujajo skoraj vse večje slovenske zavarovalnice oz. njihove enote kot so Zavarovalnica Triglav d.d., Adriatic, Zavarovalna družba d.d., Zavarovalnica Maribor d.d., in Slovenica[2].Občina Loška dolina je na področju gospodarstva povezana v ti. Notranjsko- kraški statistični regiji, skupno z Blokami, Cerknico, Postojno, Pivko in Ilirsko Bistrico.V tej  statistični regiji je 652 aktivnih družb, kar je 1,7% vseh slovenskih registriranih družb. To nas uvršča precej pod slovensko povprečje, saj ima naša regija 2,5% prebivalstva. Registriranih je tudi 1.810 samostojnih podjetnikov in 816 kmetov. Velik delež prihodkov malih družb je pogojen z precejšnjim številom trgovskih podjetij, ki vsaj delno popravljajo delež trgovine v strukturi gospodarstva v regiji. Velikih trgovinskih družb s sedežem v regiji ni.

[1] Izvzeto iz:    Regionalni razvojni prigram Notranjsko-kraške regije 2003-2006

Naročniki:Občine Notranjsko – kraške statistične regije: Občina Bloke,      Občina Cerknica, Občina Loška Dolina, Občina Pivka, Občina Postojna
Sofinanciranje: Agencija RS za regionalni razvoj, Občene Bloke, Postojna, Loška dolina, Cerknica, Pivka
Pripravljalec:  RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
Vodja priprave: Igor Čehovin; sekretar priprave: Boštjan Poža
Vodje posameznih  vsebinskih področij: gospodarstvo      Marijan Tiselj, prostor in infrastruktura Nevenka Glažar, človeški viri Zvonka Ješelnik, naravni viri in okolje                 mag. Janez Zafran


[2] Prav tam.

 

 

 
Inspired by made your web.com