Menu Vsebina
Domov arrow Kultura
Advertisement
 
Kultura

Na področju današnje občine Loška dolina se je začela kulturna dejavnost razvijati razmeroma zgodaj. Vseslovensko gibanje za ustanavljanje čitalnic in bralnih društev je tudi tu hitro obrodilo sadove, saj je čitalnica v Starem trgu delovala že leta 1871 (Kebe, 1996). V začetku je skrbela predvsem za dostopnost slovenskega časopisja. Leta 1895 je bilo ustanovljeno izobraževalno Katoliško narodno društvo, čigar knjižna zbirka je v začetku obsegala 300 del. Tudi delavsko kulturno društvo Svoboda je leta 1926 imelo svojo knjižnico.

Globoke korenine ima tudi kulturno delovanje na glasbenem področju. Za začetek delovanja skupine godcev v Ložu šteje leto 1874. Igrali so na pihala in trobila. Po pričevanju starejših Ložanov so ti prvič nastopili ob praznovanju 400 obletnice mesta Loža, to je leta 1877, nekateri viri pa nakazujejo možnost, da so organizirane glasbene skupine delovale že veliko prej. Tradicija instrumentalnega glasbenega poustvarjanja se je ohranila vse do danes.

Prej omenjeno Katoliško narodno društvo je leta 1906 ustanovilo tamburaški zbor, ki je v različnih sestavih, dekliških in fantovskih, deloval vse do začetka druge svetovne vojne (Kebe, 1996). Ravno tako je delovala tamburaška sekcija pri Kulturnem društvu Svoboda, ki je bilo ustanovljeno leta 1922.

Pevska kultura ima korenine zelo daleč v zgodovini, pa vendar lahko začetek zborovskega petja v Loški dolini datiramo v leto 1903, ko je postal organist v farni cerkvi gospod Ivan Turk iz Loža. Ta je v nekaj letih zbral večje število pevcev in jih v razmeroma kratkem času naučil več večglasnih zborovskih skladb. Med njimi so bila tudi zahtevnejša dela domačih skladateljev (Kebe, 1996). Tudi v okviru Kulturnega društva Svoboda je delovala pevska sekcija. Vse od začetka pa do današnjih dni se je zborovska dejavnost ohranjala z več sočasno delujočimi pevskimi skupinami.

Tudi začetek delovanja gledaliških skupin je povezan z ustanovitvijo Katoliškega narodnega društva, ki je prvo gledališko predstavo pripravilo leta 1902. Vse do začetka druge svetovne vojne so jih redno prirejali, nekajkrat tudi po več na leto (Kebe, 1996). Tudi pri Kulturnem društvu Svoboda je delovala dramska sekcija, ki je po drugi svetovni vojni prevzela nalogo ohranjanja dramske dejavnosti in jo uspešno goji še danes.

V zadnjem času se je društvena dejavnost razširila še na druga področja, predvsem lutkovno, etnološko in arhitekturno-zgodovinsko.

Inspired by made your web.com