Aktualno
Veseli december 2006 v Loški dolini

godba1.jpgNarava s svojo nič kaj zimsko podobo in vse prej kot primernimi temperaturami za začetek decembra, prihoda veselega decembra v Loško dolino vsekakor ni nakazovala. Tudi prebivalci Loške doline v svoji vsakodnevni naglici in delu, ki prav nič več ne zaostaja za modernim hitrim tempom življenja v velikih mestih, prihoda praznikov in s tem povezanega praznovanja in veselja ne doživljamo tako kot smo ga še pred nekaj leti oz. desetletji.

Skrite podobe - Notranjski regijski park cerknisko_jezero14-m.jpgValentin ScheinSKRITE PODOBE NOTRANJSKEGA
REGIJSKEGA PARKA
Razstava bo od 02.02.2007 do 26.02.2007
na ogled v prireditvenem prostoru
knjižnice v Starem trgu 

Spomladanski tečaji slikanja v Galeriji Ložanka

Galerija Ložanka

GALERIJA LOŽANKA

vas vabi na spomladanske tečaje slikanjaOLJE NA PLATNO, pod mentorstvom Stanislave S. PudobskeOD REALIZMA K ABSTRAKCIJI, pod mentorstvom Milana VošankaTEČAJ RESTAVRATORSTVA, pod mentorstvom Mirana Prodnika

Podrobnejše informacije ....

Večer poezije in glasbe  

Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri LožuKUD Kontra kiča
in
Sašo Ožbolt
prirejata večer poezije in glasbe

 

vabljeni
v petek, 2. marca 2007, ob 19:00
v knjižnico v Starem trgu  
 

 Dober dan, Krpanova dežela
logoknjiznica
Enota Maričke Žnidaršič
Stari trg pri Ložu
C. Notranjskega odreda 32
 Vabljeni
na predstavitev knjige

Dober dan, Krpanova dežela
Sprehodi po notranjskih poteh
 

O knjigi in deželi,
ki jo nekateri imenujejo Notranjska,
drugi pa Krpanova dežela,
bo govoril avtor Drago Kolenc.

četrtek, 8. marec 2007, ob 1830 v prireditvenem prostoru knjižnice v Starem trgu

 Društva
ARS VIVA - Zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin
Zavod Ars Viva je ustanovljen kot neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu in v javno dobrobit. V njem so včlanjeni številni strokovnjaki za različna področja: invalidi, umetniki, založniki, strokovnjaki za umetnostno zgodovino in kulturno dediščino, socialno delo, varstvo okolja, načrtovanje in vodenje, gledališče, itd. To zagotavlja, da zavod probleme obravnava celovito in uravnoteženo in da ni pod vplivom ene same stroke ali interesne skupine. Zavod deluje  tudi neodvisno od svetovno-nazorskih prepričanj in strankarsko političnih delitev.
Preberite več...
 
KULTURNO DRUŠTVO KONTRA KIČA
KULTURNO DRUŠTVO KONTRA KIČA

BABNO POLJE 76

1386 STARI TRG
Spletni naslov: http://www.contradekorum.com/kkk/KUD_KONTRA_KICA.htm

 
KUD - 39 Babno Polje

KUD -39 Babno Polje je društvo, ki goji dejavnost na različnih področjih kulturnega izražanja. Prirejajo prireditve za otroke in odrasle. Prizadevajo si za ohranjanje kulturne dediščine, prirejajo potopisna in multimedijska predavanja, fotografske razstave in razstave ročnih del, pripravljajo predstavitev Babnega Polja na svetovnem spletu (http://www.babnopolje.net) in še bi lahko naštevali. Pomembna je tudi njihova vloga pri razvijanju čezmejnega sodelovanja z občino Čabar v sosednji Hrvaški. V okviru omenjenega sodelovanja prirejajo prireditve, ki so skupek kulturnih, športnih in rekreativnih dogodkov.

 
Društvo ZAPIK

Društvo ZAPIK s sedežem v Kozariščah je bilo ustanovljeno leta 1997. Delovanje društva, zaradi boljših izvedbenih možnosti in širšega interesa za njihovo dejavnost, poteka v večji meri v Ljubljani pa tudi drugod. Njihovo delo obsega predvsem področje lutkovne dejavnosti, ki je tesno povezana z delom z otroki. Delovanje društva prinaša v Loško dolino pomembno novost in svežino. Pod njihovim okriljem potekata v občini dve vsakoletni prireditvi in sicer MEDNARODNI FESTIVAL OTROŠKIH USTVARJALNIH DELAVNIC in LUTKOVNI ABONMA. Festival je uveljavljena, razpoznavna in kakovostna prireditev, hkrati pa je največja in osrednja prireditev za otroke v Loški dolini ter edinstvena tovrstna v Sloveniji. Po zaslugi gostujočih tujih mentorjev je poznan tudi zunaj slovenskih meja. Z organizacijo lutkovnega abonmaja je društvo približalo otrokom Loške doline najzanimivejše predstave slovenske lutkovne produkcije zadnjih desetih letih. (http://www2.arnes.si/~nmkudkd/zapik.htm)

 
Društvo Sveti Jurij - Mešani pevski zbor

Društvo Sveti Jurij Mešani pevski zbor je cerkveni pevski zbor, ki ga lahko štejemo kot edinega pravega naslednika začetnikov zborovskega prepevanja v Loški dolini, saj se je to začelo razvijati prav v cerkvi za potrebe bogoslužji. Zbor že dalj časa v svoj program vključuje poleg liturgičnih tudi posvetne skladbe s katerimi se vsaj enkrat letno predstavi širšemu občinstvu Loške doline, občasno pa s takšnim programom gostuje tudi drugod v Sloveniji.

 
Pevsko društvo Slavček

Pevsko društvo Slavček Loška dolina je bilo registrirano leta 1998. Na področju današnje občine Loška dolina je v preteklosti delovalo več različnih pevskih sestavov. Najprej, na prehodu iz 19. v 20. stoletje, se je zborovski način prepevanja uveljavil v cerkvi za potrebe bogoslužja, kasneje pa se je začel uveljavljati tudi kot oblika druženja ljudi in javnega nastopanja na prireditvah kulturnega značaja. Društvo ni naslednik nobene izmed prej delujočih skupin, kljub temu pa je eden izmed dveh trenutno delujočih nadaljevalcev pevske tradicije in je edina delujoča posvetna pevska skupina v občini. Šteje 10 članov in opravi povprečno dvanajst nastopov letno. Med njimi je tudi pomembno število gostovanj. Njihovi koncerti v Loški dolini so obiskani v vedno večjem številu.

 
Društvo pihalni orkester Kovinoplastika Lož

Društvo pihalni orkester Kovinoplastika Lož nadaljuje tradicijo pihalnih glasbenih skupin v Loški dolini, ki se je začela leta 1874. Prva znana skupina godcev v Ložu so bili, po pričevanju starejših Ložanov, »Koledniki«. Ti so prvič igrali ob praznovanju 400. obletnice mesta Loža. Danes orkester prerašča okvire običajnih godbenih sestavov, saj vključuje tudi inštrumente, ki jih sicer poznamo iz simfoničnih in plesnih orkestrov. Društvo šteje okrog 50 aktivnih članov in ima v koledarskem letu povprečno okrog dvajset nastopov, ki so delno omejeni na področje Loške doline, z gostovanji pa posegajo v širši slovenski prostor pa tudi v tujino. V letu 2002 je pihalni orkester na 22. tekmovanju, ki ga organizira Zveza slovenskih godb. Nastopil je v tretji težavnostni stopnji in dosegel pomemben uspeh. Za izvajanje tekmovalnega programa je prejel zlato plaketo in s tem napredoval iz tretje v drugo kakovostno skupino. Društvo tesno sodeluje z glasbeno šolo Cerknica in vzpodbuja glasbeno izobraževanje v občini, posebej na področjih pihalne, trobilne in tolkalne smeri.

 
Kultura-NOVOSTI
© 2019 Domača stran Loška-dolina.Net
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.