Menu Vsebina
Domov arrow Sušilnica sadja Vrh
Sušilnica sadja Vrh
Vaška sušilnica sadja Vrh

  susilnica-sadja-vrh.jpgVaška sušilnica sadja se nahaja v vasi Vrh v južnem delu Loške doline. Sušilnica je bila na mestu, kjer se nahaja še danes, zgrajena med obema svetovnima vojnama. Material za izgradnjo, so po pripovedovanju vaščanov Vrha, pripeljali iz bližnjih starojugoslovanskih utrdb, ki so se nahajale na pobočjih Javornikov.

Vse do začetka 60. let prejšnjega stoletja je v Loški dolini delovalo večje število vaških sušilnic sadja, ki pa se žal do današnjih dni niso ohranile. Vaška sušilnica sadja na Vrhu je še edinstven primerek sušilnice tistega časa. Objekt je zardi nevzdrževanja v slabem stanju vendar ni porušen.

 

Društvo EN-TRN si je v planu dela za leto 2008/09 zadalo cilj, da preuči možnosti obnove in zaščite objekta pred nadaljnjim propadanjem in uporabo objekta v druge namene (skladiščenje materiala, hranjenju vaške gasilske opreme, gradbenih strojev itd.), za kar pa objekt vsekakor ni namenjen. Društvo se je povezalo z vaščani Vrha in predstavilo idejo o možnostih za  obnovo objekta in vpisa v register kulturne dediščine Slovenije. V skladu s soglasjem lastnika parcele na katerem stoji objekt, vaščani Vrha ter ob soglasju vaške skupnosti Podgora - Vrh - Babna Polica in Dolnje Poljan je društvo izpeljalo postopke za vpis objekta v register kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo je z odločbo št. Rkd-05-08-00085-03-0 z dne 12.08.2008 vpisalo objekt v register kulturne dediščine pod EŠD 28064 - ime enote Vrh-Sušilnica za sadje pri hiši Vrh 20.

Na sestanku predstavnikov društva EN-TRN in vaščanov Vrha dne 15.03.2009 je bila imenovana projektna skupina za prenovo objekta v sestavi:

Peter Nelec   - vodja projekta
Anton Kotnik   - član
Beno Pecek   - član
Franc  - član
Janez   - član

 

 
Inspired by made your web.com